Privacy- en gegevensbeschermingsverklaring

Privacy- en gegevensbeschermingsverklaring

1. Beleidsverklaring

1.1 CitNOW biedt een video-oplossing en webservice met abonnementen aan de auto-industrie. CitNOW treedt op als verwerker en verwerkt de gegevens die aan ons zijn verstrekt om de service te bieden waarop onze klanten zich hebben geabonneerd.

1.2 Iedereen heeft rechten met betrekking tot hoe er met hun persoonlijke gegevens wordt omgegaan. Tijdens onze zakelijke activiteiten zullen wij persoonlijke gegevens over onze klanten en leveranciers verzamelen, opslaan en verwerken. We erkennen de noodzaak om dergelijke gegevens op een gepaste en wettige manier te behandelen. In dit Beleid wordt uitgelegd hoe wij omgaan met gegevens van onze leveranciers, klanten en derde partijen waarmee we samenwerken, en hoe wij omgaan met gegevens die worden gedeeld door bezoekers van onze website en ons gebruik van cookies.

1.3 CitNOW neemt beveiliging en gegevensbescherming serieus en houdt zich strikt aan de richtlijnen die zijn gepubliceerd in de Britse Data Protection Act van 2018 en de General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 die van toepassing is vanaf 25 mei 2018.

2. Status van het beleid

2.1 Dit beleid beschrijft onze regels inzake gegevensbescherming en de wettelijke voorwaarden waaraan wij zullen voldoen met betrekking tot het verkrijgen, behandelen, verwerken, opslaan, vervoeren en vernietigen van persoonlijke gegevens.

2.2 Dit beleid wordt regelmatig herzien en de laatste versie van dit beleid is te allen tijde beschikbaar op onze website.

3. Wettelijke basis voor verwerking

3.1 Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moet een bedrijf een wettelijke grondslag hebben voor het verwerken van de gegevens waarover het beschikt. CitNOW erkent onze wettelijke basis voor verwerking als;

3.1.1 Contractueel. Na ondertekening van ons bestelformulier en andere overeenkomsten die de volledige overeenkomst vormen, heeft u of uw organisatie ons contractuele verplichtingen gegeven om de verstrekte persoonlijke gegevens te verwerken om de diensten uit te voeren en om ondersteuning te bieden aan personen die onze diensten gebruiken.

3.1.2 Gerechtvaardigd belang. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de gegevens die wij bewaren en verwerken. Wij hebben de gegevens die wij verzamelen en verwerken nodig om aan onze werkvereisten te voldoen, zoals het bouwen van LID’s en het helpen bij het gebruik van ons product.

3.1.2 Toestemming. Wij sturen u onze marketing- en nieuwsbrief als u zich hiervoor op onze website of al eerder heeft aangemeld en instemt met het ontvangen van dergelijke berichten.

3.1.4 Juridisch. Wij zijn wettelijk verplicht om boekhoudkundige gegevens bij te houden die persoonlijke gegevens kunnen bevatten.

4. Gegevens die wij verzamelen

4.1 Wij zullen alleen persoonlijke gegevens verzamelen voor zover dit nodig is voor het specifieke doel dat aan de betrokkene is gemeld. Gegevens die niet nodig zijn voor dat doel zullen niet worden verzameld. De meeste gegevens die wij verzamelen worden door u verstrekt. In onze bedrijfsactiviteiten zullen wij de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken, indien deze worden verstrekt:

4.1.1 Details van uw bezoeken aan onze website en de bronnen waartoe u toegang hebt, inclusief maar niet beperkt tot verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogstatistieken en andere communicatiegegevens;

4.1.2 Gegevens die u verstrekt door het invullen van formulieren op onze Website, bijvoorbeeld wanneer u zich registreert om informatie te ontvangen zoals een nieuwsbrief, een instant demo of contact met ons opneemt via de contactpagina. Voorbeeldinformatie die wij op deze manier verzamelen, onder meer naam, e-mailadres en telefoonnummer.

4.1.3 Gegevens die aan ons worden verstrekt wanneer u op welke manier en om welke reden dan ook met ons communiceert.

4.1.4 Gegevens die aan ons is verstrekt bij het aanmelden voor onze diensten. Deze gegevens worden aan ons verstrekt door de dealer of OEM (werkgever) zodat wij deze kunnen invoeren in het Dashboard voor het gebruik van onze diensten. Voorbeeldinformatie die op deze manier aan ons wordt verstrekt, onder meer naam, zakelijk of persoonlijk e-mailadres, zakelijk of persoonlijk telefoonnummer, adres of contactgegevens van uw werkgever of adres van bedrijf en functie.

4.1.5 Gegevens bijgewerkt of toegevoegd in het Dashboard voor onze diensten door zelfbeheer door de gebruiker.

4.1.6 Informatie die is verzameld of toegevoegd tijdens het gebruik van onze diensten, inclusief uw klantgegevens, zoals beschreven in onze contracten.

4.1.7 In het geval van prospecting door onze verkoop of marketing teams, worden deze gegevens verkregen via de websites van prospects, aangekochte databases, of via introducties. Gedurende campagnes en prospecting hebben alle betrokkenen de mogelijkheid zich uit te schrijven of het recht om vergeten te worden. Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar dpo@citnowgroup.com.

4.2 CitNOW heeft de nodige stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat wij niet bewust kindergegevens verwerken middels de knop voor het bevestigen van de leeftijd bij het aanmelden voor onze nieuwsbrief. Laat het ons weten als u denkt dat een kind zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief door contact met ons op te nemen via DPO@citnow.com en wij zullen de nodige stappen ondernemen om dit recht te zetten.

5. Gebruik van uw gegevens

5.1 De informatie die wij met betrekking tot u verzamelen, verwerken en opslaan, wordt gebruikt om ons in staat te stellen onze diensten aan u te leveren, bijvoorbeeld als u zich heeft aangemeld om marketingmateriaal te ontvangen of als u een gebruiker van onze diensten bent, inclusief het aanbieden van ondersteuning als een gebruiker van onze diensten.

5.2 Wij zullen alleen persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken voor de specifieke doeleinden die aan de betrokkene zijn meegedeeld toen de gegevens voor het eerst werden verzameld of voor andere doeleinden die specifiek zijn toegestaan door de toepasselijke privacywetgeving. Dit betekent dat persoonlijke gegevens niet voor één doeleinde zullen worden vergaard en dan voor een ander doeleinde gebruikt zullen worden. Verdere verwerking voor archivering in het openbaar belang, wetenschappelijk onderzoek of statistische doeleinden wordt, in overeenstemming met de privacywetgeving, niet onverenigbaar met het aanvankelijke doel beschouwd. Als het nodig is dat wij het doel wijzigen waarvoor de gegevens worden verwerkt, dan zullen wij de betreffende persoon informeren over het nieuwe doel voordat er enige verwerking plaatsvindt.

6. Marketing

6.1 CitNOW stuurt u alleen de CitNOW-nieuwsbrief en andere informatie over merkmarketing met betrekking tot onze producten als u zich hiervoor aanmeldt op onze website of ons uw gegevens heeft verstrekt en toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van marketing via een vorm van communicatie. Als wij uw contactgegevens, zoals e-mailadres, van andere communicatiemiddelen hebben verkregen, zullen wij deze gegevens niet gebruiken voor marketingdoeleinden. Als u akkoord bent gegaan met het ontvangen van marketing, kunt u zich op een later tijdstip altijd afmelden door uitschrijven te selecteren of door contact met ons op te nemen via de contactpagina www.citnow.com/get-in-touch op onze website.

6.2 U hebt te allen tijde het recht om te voorkomen dat CitNOW contact met u opneemt voor marketingdoeleinden. U kunt dit doen door op de knop “Abonnement opzeggen” op de ontvangen e-mails te klikken.

7. Opslaan en vernietiging van uw persoonlijke gegevens

7.1 7.1 Wij slaan uw gegevens op beveiligde servers op binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Sommige van onze onderaannemers zijn gevestigd buiten de EER, maar wij hebben de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen om een veilige verwerking te garanderen. Een lijst van onze onderaannemers is op aanvraag verkrijgbaar.

7.2 Gegevens die aan ons worden verstrekt, worden opgeslagen op beveiligde servers. Wij gebruiken AES-codering (Advanced Encryption Standard) voor de persoonlijke gegevens in CitNOW-databases. Details met betrekking tot transacties die via onze site zijn aangegaan, worden met behulp van deze standaard versleuteld om de veiligheid ervan te waarborgen.

7.3 De verzending van gegevens via internet is niet volledig veilig en daarom kunnen wij de veiligheid van de gegevens die elektronisch naar ons worden verzonden niet garanderen en de verzending van dergelijke gegevens is volledig op eigen risico. Als wij u een wachtwoord hebben gegeven (of als u een wachtwoord hebt gekozen) voor toegang tot bepaalde delen van onze site, bent u verantwoordelijk om dit wachtwoord vertrouwelijk te houden.

7.4 Persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel. Dit betekent dat gegevens op een veilige manier worden vernietigd of gewist van onze systemen wanneer deze niet langer nodig zijn. Voor informatie over hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard voordat ze worden vernietigd, kunt u een e-mail sturen naar DPO@citnow.com.

8. Bekendmaking van uw gegevens

8.1 Uw persoonlijke gegevens kunnen bekendgemaakt worden aan andere onderdelen van onze groep indien dit nodig is om de diensten te vervullen en in overeenstemming met de verwerkingsdoeleinden. Dit omvat, indien van toepassing, onze dochterondernemingen, onze holdingmaatschappij en haar andere dochterondernemingen.

8.2 Wij kunnen uw persoonlijke gegevens onder de volgende omstandigheden aan derden bekendmaken:

8.2.1 Als wij verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens openbaar te maken of te delen om te voldoen aan wettelijke bepalingen of om onze gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen;

8.2.2 om de rechten, eigendommen of veiligheid van de CitNOW-groep, onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op bescherming tegen fraude en vermindering van het kredietrisico.

8.3 Wij verstrekken uw gegevens alleen aan onze onderaannemers voor zover dat nodig is om onze diensten te leveren. Wij voeren alle noodzakelijke veiligheidscontroles en due diligence uit om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig bij derden worden bewaard. De onderaannemers hebben alleen het recht om uw gegevens te gebruiken om een verplichting te vervullen. Zij hebben geen marketingrechten over uw gegevens. Uw gegevens kunnen door derden in de volgende andere omstandigheden worden gebruikt:

8.3.1 Wij kunnen een organisatie voor het opschonen van gegevens inschakelen om ervoor te zorgen dat alle gegevens nauwkeurig en up-to-date zijn.

8.3.2 Alle opnames en berichten van telefoongesprekken worden bewaard door een derde partij die alleen verwerkingsrechten heeft om de service over uw gegevens uit te voeren en geen contact met u zal opnemen.

8.3.3 In het geval dat wij al onze activiteiten en/of onze activa verkopen aan een derde partij.

8.3.4 Waar onze klanten zich hebben aangemeld voor een serviceaanbod dat kan worden geïntegreerd met een applicatie van derden. In dit geval zullen de gegevens door de applicatie stromen om de service te vervullen, en de eigenaar van de applicatie zal toegang hebben tot deze gegevens, inclusief de inhoud, en zal de gegevensbeheerder zijn.

8.4 Mogelijk vindt u op onze website links naar websites van derden. Deze derde partijen hebben hun eigen privacybeleid voor hun websites en wij raden u aan dit te controleren. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor hun beleid, aangezien wij er geen controle over hebben.

9. Nauwkeurige gegevens

9.1 Persoonlijke gegevens moeten adequaat, relevant, en beperkt zijn tot wat nodig is voor het specifieke doel en worden up-to-date gehouden. Als wij informatie vinden die niet klopt, misleidend is of niet nauwkeurig is, zullen wij stappen nemen om de nauwkeurigheid van enige persoonlijke gegevens op het punt van vergaring te controleren, en ook regelmatig daarna. Onnauwkeurige en verouderde gegevens zullen worden vernietigd. Als u gegevens vindt die wij bijhouden en die niet kloppen, misleidend of onnauwkeurig zijn, laat ons dat dan weten en dan zullen wij de nodige stappen nemen om die te corrigeren.

10. Uw rechten op het gebied van gegevensbescherming

10.1 CitNOW wil er zeker van zijn dat u volledig op de hoogte bent van al uw gegevensbeschermingsrechten. Elke gebruiker kan aanspraak maken op de volgende rechten, onder voorbehoud van weigering in de door de toezichthoudende autoriteit aangegeven omstandigheden:

Het recht op toegang – U hebt het recht om CitNOW om kopieën van uw persoonlijke gegevens te vragen. Voor deze service kunnen wij u een kleine vergoeding vragen.
Het recht op rectificatie – U hebt het recht om te verzoeken dat wij alle informatie waarvan u denkt dat deze onjuist is, te corrigeren. U hebt ook het recht om CitNOW te verzoeken onvolledig aan te vullen.
Het recht tot verwijdering – U hebt het recht om onder bepaalde voorwaarden te verzoeken dat wij uw persoonlijke gegevens verwijderen.
Het recht om de verwerking te beperken – U hebt het recht om CitNOW onder bepaalde voorwaarden te verzoeken de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken.
Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking – U hebt het recht om onder bepaalde voorwaarden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door CitNOW.
Het recht op gegevensoverdraagbaarheid – U hebt onder bepaalde voorwaarden het recht om te verzoeken dat wij de gegevens die we hebben verzameld overdragen naar een andere organisatie of rechtstreeks naar u.

Wij hebben in dat geval een maand de tijd om op uw verzoek te reageren. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan via e-mail contact met ons op:
Email: DPO@citnow.com
Of:
Telefoon: +44 118 997 7740
Post: 9 Millars Brook, Molly Millars Lane, Wokingham, Berkshire, RG41 2AD

11. Cookies

11.1 Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om standaard internetloginformatie en gegevens over bezoekersgedrag te verzamelen. Af en toe kunnen wij gegevens over uw computer verzamelen voor onze diensten. Dergelijke gegevens zullen u niet persoonlijk identificeren, het zijn statistische gegevens over onze bezoekers en hun gebruik van onze site en bevatten geen enkele persoonlijke gegevens. De gegevens worden door ons gebruikt om te analyseren hoe bezoekers omgaan met de website, zodat wij deze kunnen blijven ontwikkelen en verbeteren en uw browse-ervaring nuttiger, relevanter en op u afgestemd kunnen maken.

11.2 Alguns dos cookies que utilizamos expiram depois de fechada a janela do navegador. Estes são designados como cookies de sessão. Alguns cookies duram mais tempo do que isso, porque são utilizados para identificar visitas recorrentes ao sítio Web, para dados que permitem manter a sessão do Utilizador iniciada ou para recordar as preferências previamente selecionadas pelo Utilizador.

11.3 O Utilizador deverá consultar abaixo uma análise dos cookies que utilizamos no nosso sítio Web e os respetivos períodos de validade:

Cookie-informatie
1P_Jar Bevat informatie over hoe u onze website gebruikt en eventuele advertenties die u mogelijk heeft gezien voordat u deze bezocht. 1 maand
wordpress_sec_{num} Deze cookie wordt gebruikt om uw authenticatiegegevens op te slaan Bij het verlaten
CAKEPHP Een “container” voor andere cookies die wij gebruiken, allemaal in één verpakt om ze beter hanteerbaar te maken. Bij het verlaten
_icl_current_language Taalinstellingen voor website op basis van voorkeuren 2 dagen
FORMASSEMBLY Hiermee kunt u informatie aan ons verstrekken die u wilt, zoals een aanvraagformulier. Bij het verlaten
citnow_portal_country Het laatste land dat u heeft geselecteerd 1 dag
_gid Deze cookies slaan andere willekeurig gegenereerde id’s en campagnegegevens over u op.
Meer informatie
1 dag
_ga Om terugkerende bezoeken aan de website vast te leggen en te registreren wat er is geselecteerd en bekeken. 2 jaar vanaf het laatste bezoek
hubspotuk Om gebruikersauthenticatie mogelijk te maken 45 dagen
citnow_notify_exclude Ingesteld als u bent ingelogd op het CitNOW-dashboard om te voorkomen dat videoweergavemeldingen worden geactiveerd 3 maanden
_hssrc Wordt gebruikt om te bepalen of een gebruiker zijn/haar browser opnieuw heeft opgestart. Bij het verlaten
_hstc Wordt gebruikt om bezoekers op de site bij te houden en vast te leggen. 13 maanden
Lang Deze cookie wordt gebruikt om de taalvoorkeuren van een gebruiker op te slaan om de volgende keer dat een gebruiker de website bezoekt, inhoud in die opgeslagen taal weer te geven. Sessie
bcookie Deze cookie wordt geplaatst door LinkedIn. Het doel van de cookie is om LinkedIn-functionaliteiten op de pagina mogelijk te maken. 2 jaar
lissc Deze cookie wordt geleverd door LinkedIn. Deze cookie wordt gebruikt om embedded service te volgen. 2 jaar
lidc Deze cookie wordt geplaatst door LinkedIn en wordt gebruikt voor routing 1 dag
UserMatchHistory Linkedin – Wordt gebruikt om bezoekers op meerdere websites te volgen om relevante advertenties te presenteren op basis van de voorkeuren van de bezoeker. 30 dagen
personalization_id Deze cookie is ingesteld door twitter.com. Het wordt gebruikt om de deelfuncties van deze sociale media te integreren. Het slaat ook informatie op over hoe de gebruiker de website gebruikt voor tracking en targeting. 2 jaar

11.4 Hieronder vindt u een overzicht van de cookies die we op ons Dashboard gebruiken en diens geldigheidsduur:

Cookie-informatie
Hotjar Deze cookie registreert interacties om te zien hoe gebruikers door de website navigeren en waar ze op focussen. Dit helpt ons te begrijpen hoe klanten de website gebruiken, waar ze zich op focussen en wat ze nuttig vinden. Hotjar creëert “heatmap” afbeeldingen die laten zien waar de gebruiker zijn muis en aandacht op gericht zijn. We kunnen zien waar het meeste en minste op geklikt wordt, zodat we kunnen bepalen wat prioriteit moet krijgen op de pagina. 1 år
Google Analytics We volgen kliks op onze Dashboards om gegevens te verkrijgen over wat klanten het vaakst gebruiken. 2 år

11.5 CitNOW gebruikt cookies op verschillende manieren om uw ervaring op onze website te verbeteren, inclusief, maar niet beperkt tot;

  • Om u aangemeld te houden
  • Om te begrijpen hoe u onze website gebruikt
  • Doelgerichte marketing

11.6 Er zijn een aantal verschillende soorten cookies, maar onze website gebruikt:

  • Functionaliteit – CitNOW gebruikt deze cookies zodat wij u op onze website herkennen en uw eerder geselecteerde voorkeuren kunnen onthouden. Deze kunnen betrekking hebben op de taal die u kiest en uw locatie. Er wordt een combinatie van first-party en third-party cookies gebruikt.
  • Reclame – CitNOW gebruikt deze cookies om informatie te verzamelen over uw bezoek aan onze website, de inhoud die u hebt bekeken, de links die u hebt gevolgd en informatie over uw browser, apparaat en uw IP-adres. Soms delen wij beperkte aspecten van deze gegevens met derden voor reclamedoeleinden.

11.7 En toepassingen van ons Dashboard:

  • Noodzakelijk – Deze cookies zijn noodzakelijk voor het correct functioneren van het Dashboard en kunnen niet uitgeschakeld worden in onze systemen. Doorgaans worden deze alleen toegevoegd in reactie op door u gemaakte handelingen die een verzoek doen op diensten. Bijvoorbeeld het aanpassen van uw privacy voorkeuren, inloggen of formulieren invullen.
  • Analytics – Deze cookies helpen ons te begrijpen hoe bezoekers omgaan met het Dashboard. We kunnen een set cookies gebruiken om informatie te verzamelen en te rapporteren op statistieken van website gebruik die ons helpen het Dashboard te verbeteren.

12. Neem contact met ons op

12.1 De functionaris voor gegevensbescherming en het compliance-team zijn verantwoordelijk voor het naleven van de privacywetgeving en dit beleid. Als u vragen heeft over de privacyverklaring van CitNOW, de gegevens die wij over u bewaren, of als u gebruik wilt maken van uw gegevensbeschermingsrechten, neem dan contact met ons op.
Email: DPO@citnow.com
Post: Attention of DPO, 9 Millars Brook, Molly Millars Lane, Wokingham, Berkshire, RG41 2AD.
Telefoon: +44 118 997 7740

13. Klachten indienen

13.1 Als u denkt dat wij uw gegevens niet gebruiken in overeenstemming met de wet, of als u niet tevreden bent met onze reactie op een hierboven gedaan verzoek, dan kunt u een klacht indienen bij de Information Commissioner’s Office.
De Information Commissioner in Schotland kan op de volgende manieren worden bereikt;

Post: The Information Commissioner’s Office – Scotland, 45 Melville Street, Edinburgh, EH3 7HL
Email: scotland@ico.org.uk
Telefoon: +44 303 123 1115

De Information Commissioner in Engeland kan op de volgende manieren worden bereikt;
Post: Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF
Telefoon: +44 303 123 1113

———

Publicatiedatum: 26 februari 2021