Ackrediteringar

ISO 27001-certifiering

ISO 27001 Accreditation certificate

CitNOW har erhållit ISO 27001-certifiering för sitt ledningssystem för informationssäkerhet (ISMS).

ISO 27001-certifieringen, som verifierats av ett oberoende organ, visar att CitNOW kan erbjuda sitt kvalitetssortiment med ökad datasäkerhet för sina kunder..

För att uppnå den krävande certifieringen måste företag genomgå en rigorös oberoende granskning och revision av sitt ISMS och genomföra grundliga riskbedömningar i hela verksamheten.

Certifieringen innebär också att företag och kunder som använder CitNOW:s appar har ett beprövat och oberoende verifierat system som stöder dem och håller deras data säkra och privata enligt högsta globala standard.

För att verifiera detta kan det valideras med vårt certifikatnummer (213692) på British Assessment Bureaus webbplats.

Cyber Essentials-certifiering

Cyber Essentials Certified logo

Certifierad cybersäkerhet ger kunderna en trygghet i att den certifierade enheten arbetar för att skydda deras IT mot cyberattacker.

Cyber Essentials är ett enkelt men effektivt system som stöds av regeringen och som hjälper till att skydda organisationen mot en rad av de vanligaste cyberattackerna.

Mer information finns på webbplatsen för National Cyber Security Centre.