Ubezpieczenie dla Ciebie i Twojego klienta

Jak szybko, jasno i skutecznie komunikować się z klientem i innymi zainteresowanymi stronami, aby osiągnąć porozumienie w sprawie kolejnych etapów? Otwieraj linie komunikacji.

Close up of technician polishing car alloys in the workshop

Opis produktu

Uzyskanie zgody klienta i ubezpieczyciela na badanie stanu technicznego pojazdu może być trudnym, długotrwałym i kosztownym procesem. Aplikacja CitNOW Warsztat lakierniczy rozwiązuje te problemy, umożliwiając szybką i skuteczną ocenę stanu każdego pojazdu zarówno na rzeczy ubezpieczycieli, jak i klientów. Ponadto aplikacja CitNOW Warsztat lakierniczy może służyć do identyfikowania prac niezwiązanych z roszczeniami, które mogą zostać wykonane w tym samym czasie, co naprawa szkód powypadkowych.

Uzyskuj akceptację wszystkich stron, buduj zaufanie, angażuj klientów i zwiększaj liczbę rzeczywistych zleceń dzięki aplikacji CitNOW Bodyshop.

Najważniejsze cechy

Komunikacja

Aplikacja CitNOW Warsztat lakierniczy obsługuje wiadomości tekstowe (SMS) i wiadomości e-mail, co pomaga w zachowaniu przejrzystości komunikacji między wszystkimi stronami.

Spójność

Do klienta wysyłana jest zawierające elementy graficzne marki wiadomość e-mail z odnośnikiem do filmu, co pomaga w utrzymaniu spójnej obecności marki we wszystkich punktach kontaktu z konsumentami.

Łatwość

Filmy i zdjęcia są prezentowane klientowi za pomocą jednego mechanizmu dostarczania i pozyskiwania.

Weryfikacja

Znacznik daty i czasu wraz ze współrzędnymi GPS są umieszczane na stałe w filmie, co pozwala na potwierdzenie daty i godziny jego rejestracji.

Najważniejsze korzyści

Pewność

Wszystko jest jasne i przejrzyste, ponieważ pokazujesz swoim klientom oryginalne części, wykwalifikowanych techników i procesy naprawy zatwierdzone przez OEM, a wszystkie te osoby i aspekty włączone są w proces pracy nad ich pojazdami.

Redukcja

Dzięki korzystaniu z aplikacji, liczba błędnych roszczeń odszkodowawczych od klientów ulega dramatycznemu zredukowaniu, co przyczynia się do zminimalizowania straconego przez Ciebie czasu i zmniejszenia kosztów administracyjnych.

Sprzedaż dodatkowa

Dzięki filmom możesz zaprezentować dodatkowe prace, które mogłyby być wykonane w czasie obecności pojazdu w warsztacie, zwiększając tym samym wartość transakcji.

Relacja

Buduj pozytywne i przejrzyste relacje za pomocą filmu i towarzyszącego mu komentarza, co pozwala na przedstawienie szczegółowego uzasadnienia metod naprawy w celu poprawy efektywności i skrócenia czasu przestoju.